Chứng Nhận Chất Lượng

Yến Sào Bát Trân đã được Bộ Y Tế chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng VSATTP, Cục Thú Y chứng nhận miễn nhiễm H5N1, và người tiêu dùng bình chọn là Top100 SP, DV tốt nhất cho Gia Đình và Trẻ Em.
Chi tiết